ΤΟ ΠΑΡΑΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΤΟ ΠΑΡΑΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΘΕΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ.

ΤΜΗΜΑ Α’: Μορφή του πολιτεύματος

Άρθρο 1
 1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική ΧΟΥΝΤΟΚΡΑΤΙΑ.
 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η κυριαρχία των ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ.
 3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τους ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ, υπάρχουν υπέρ αυτών και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Άρθρο 2
 1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

  Άρθρο 3

  ΟΥΔΕΙΣ έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

  1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και οι ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ που είναι τα ΑΦΕΝΤΙΚΑ τους, είναι υπεράνω των νόμων.
  2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσες υποχρεώσεις και οι ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΑΦΕΝΤΙΚΑ, έχουν μόνο δικαιώματα.
  3. Μόνο Έλληνες πολίτες ΔΕΝ είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
  4. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ.
  5. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης  απονέμονται και αναγνωρίζονται σε Ξένους κατακτητές της Ελλάδας
   Άρθρο 4
  6. ΟΥΔΕΙΣ έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
  7. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη ΑΠΑΞΙΩΣΗ της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ΧΟΥΝΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ.
  8. Η προσωπική ΣΚΛΑΒΙΑ είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ
  9. ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ατομικά διοικητικά μέτρα που ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν.
  10. Άρθρο 5
  11. ΟΥΔΕΙΣ έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει . 
 2. ΟΥΔΕΙΣ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ΕΜΠΟΔΙΣΗ της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ
 3. Άρθρο 6
 4. Η κατοικία του καθενός ΔΕΝ είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΜΗ.
 5. Άρθρο 7
 6. Οι Έλληνες ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται.
 7. Άρθρο 8
 8. Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ  και ΨΕΥΔΩΝ ειδήσεων.
 9. b.  ΟΥΔΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΧΕΙ δικαίωμα δημόσιας παιδείας.
 10. Άρθρο 9
 11. Η ιδιοκτησία ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή  μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
 12. Άρθρο 10
 13. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΜΟ.
  Άρθρο 11
  Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την ΔΙΩΞΗ του Κράτους ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ.
  Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής ΤΙΜΩΡΙΑΣ από το Κράτος.
 • Το Κράτος μεριμνά για τον ΘΑΝΑΤΟ των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και των απόρων.
 • Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
 • Άρθρο 12
 • Η εργασία αποτελεί δικαίωμα ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ , που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών ΑΝΕΡΓΙΑΣ όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, ΔΕΝ έχουν δικαίωμα  αμοιβής.
 • Το Κράτος ΚΑΤΑΡΓΕΙ την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.
 • Άρθρο 13
 • Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της συνδικαλιστικής ελευθερίας.
 • Η απεργία αποτελεί δικαίωμα ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ
 • Άρθρο 14
 1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την ΔΙΩΞΗ του Κράτους ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ. 
 2. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ΦΑΣΙΣΜΟ και ΑΔΙΚΙΑ.
 3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος επιτρέπεται.

  ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

  ΤΜΗΜΑ Α’: Σύνταξη της Πολιτείας

  Άρθρο 15

  Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της ΧΟΥΝΤΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.

  1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της ΧΟΥΝΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ.
  2. Άρθρο 16
 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Νομοθετική λειτουργία της Βουλής

Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ.

 • ΤΜΗΜΑ Δ’: Ακροτελεύτια διάταξη
 • Άρθρο 120

Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της ΧΟΥΝΤΟΚΡΑΤΙΑΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο σεβασμός στο Σύνταγμα ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην  ΧΟΥΝΤΟΚΡΑΤΙΑ αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των ΣΚΛΑΒΩΝ Ελλήνων.
Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της κυριαρχίας ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή, διώκεται ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ 
Η τήρηση του Συντάγματος ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, επαφίεται στην BIA KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s